Jesteś Błogosławiony!

  • Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem ich jest królestwo niebieskie.
  • Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię.
  • Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
  • Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
  • Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
  • Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają.
  • Błogosławieni pokój czyniący, albowiem nazwani będą synami Bożymi.
  • Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem ich jest królestwo niebieskie (Mt 3,5-10; Łk 6,20-22).
Błogosławieństwa ewangeliczne

Słowo „błogosławiony” moi drodzy znaczy, krótko mówiąc – szczęśliwy. Jezus, wypowiadając osiem błogosławieństw, chce do każdego z nas powiedzieć „kocham”. Błogosławieni, którzy… a zatem szczęśliwi, którzy… W kościołach bardzo często usłyszymy ewangelię według św. Łukasza. Ale, zaraz – czy Jezus ma zatem na myśli, że szczęśliwi, którzy płaczą? Czy to nie brzmi absurdalnie i paradoksalnie? Czy człowiek, który płacze, czy smuci się może być szczęśliwy?

Znaczenie błogosławieństw

Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem ich jest królestwo niebieskie.

Ubodzy duchem, nazwani przez Jezusa błogosławionymi, są to osoby, co się w duszy odrywają od dóbr zewnętrznych, zwłaszcza od bogactw i zaszczytów, ale i nawet w razie potrzeby gardzą nimi dobrowolnie. Jeżeli zaś je posiadają, używają ich umiarkowanie i zgodnie z rozsądkiem, a jeśli ich nie mają, nie szukają ich chciwie i uporczywie, a gdy je utracą, znoszą to z wielkim pokojem i poddaniem się woli Bożej.

Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię.

Cisi czyli łagodni są to takie osoby, które z bliźnim żyją zgodnie, znosząc cierpliwie przykrości od niego doznane, bez skargi lub zemsty. W pokorze swojego serca znoszą wszystkie przykrości, które stawia na ich drodze życie.

Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.

Ci, co płaczą, a jednak są błogosławieni, są to ci, którzy się nie uganiają za rozkoszami tego świata lecz z weselem i poddaniem znoszą dolegliwości tego życia, posłuszni woli Bożejpokutują za popełnione grzechy i serdecznie boleją nad złem. Samotność, brak akceptacji drugiego człowieka, a także odrzucenie przez drugiego człowieka i związany z tym ból.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

Sprawiedliwości łakną i pragną ci, co starają się codziennie postępować w uczynkach sprawiedliwości i miłości. W naszym życiu jest wiele okazji do bycia sprawiedliwym. Jak traktuje swojego brata, swoją siostrę? Czy jestem w swoich działaniach równy? Czy nie wywyższam samego siebie lub innych ponad swoich braci?

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Miłosierni są ci, co z miłości ku Bogu dzielą się z bliźnim tym, co mają, i starają się oddalić od niego nędzę moralną i materialną. Znamy zapewne historię miłosiernego samarytanina, który jako jedyny pomógł leżącemu i pobitemu człowiekowi. Okazał mu serce i pomógł w jego ucisku. Jezus daje nam do zrozumienia, że jeśli my nie będziemy miłosierni wobec swoich bliźnich, to i my sami tego miłosierdzia nie doznamy.

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają.

Czystego serca są ci, co nie tylko uciekają od grzechu śmiertelnego, a zwłaszcza od grzechu nieczystości, lecz unikają także wedle możności grzechu powszedniego. Tak bardzo ważne jest, aby przychodzić do Jezusa z czystym sercem. Nasze ludzkie życie pokazuje jednak, że mimo naszych wysiłków na każdym kroku popełniamy małe albo i większe grzechy, czasami nawet bez własnej świadomości.

Błogosławieni pokój czyniący, albowiem nazwani będą synami Bożymi.

Pokój czyniący są to ci, co nie tylko zachowują pokój z bliźnim, lecz starają się także o pokój między drugimi. Jezus jest pokojem, naszym ukojeniem. Jesteśmy powołani do niesienia pokoju między naszymi braćmi. Czy kiedykolwiek usiadłeś koło swojej żony, dziecka, czy próbowałeś ich pocieszyć? Czy próbowałeś ich zrozumieć?

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem ich jest królestwo niebieskie.

Prześladowanie dla sprawiedliwości cierpią ci, co cierpliwie znoszą pośmiewiska, oszczerstwa i prześladowania dla miłości Jezusa Chrystusa. W naszym życiu przyjdzie nam wiele razy cierpieć. To jest tak bardzo związane z ludzkim istnieniem, że nie da się tego odłączyć. Już kiedyś przecież Jezus powiedział, że : „nie ma większej miłości niż ta, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich„.

Jestem szczęśliwy!

Życie nas bardzo doświadcza każdego dnia. Czytamy piękne opowiadania o naszym istnieniu, o pięknej miłości , o doskonałości drugiego człowieka. Okazuje się jednak, że nie ma idealnej miłości, nie ma drugiej istoty, która po prostu kocha nas za to, że po prostu jesteśmy. Zawsze, kochając drugą osobę, spoglądamy na to, co ona może nam zaoferować. Rozumiem, że zdarzają się przypadki, że miłość jest jak natchnienie i poezja – niestety są to wyjątki. Dlatego tak ważne jest ufać nam w najdoskonalszą miłość Pana Jezusa. Poprzez osiem błogosławieństw, Chrystus chce nam powiedzieć, jak bardzo nas kocha. Nie chce nas zniewolić, lecz pokazuje drogę do wolności, do życia wiecznego. Życzę każdemu z was, każdemu z osobna, abyście dostrzegli miłość Pana Boga w każdej sytuacji swojego życia, byście Go poznawali w każdej sekundzie swojego bycia tutaj na ziemi, nawet gdy przyjdzie wam nie raz w ciemnym kącie płakać i cierpieć. Pamiętaj drogi bracie – Jezus nie zsyła na nas ciężaru, którego nie moglibyśmy unieść.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.